Ud está aquí:
  1. Inici
  2. Servicis al ciutadà
  3. Cartes de servicis

Cartes de servicis

El Ministeri té el compromís de proporcionar uns servicis de qualitat als ciutadans. Per a això desenvolupa plans i accions de qualitat a través de les diferents unitats que el componen i en el marc de la normativa de qualitat de l’Administració General de l’Estat.

Un element essencial per desenvolupar esta política són les Cartes de Servicis. Les Cartes de Servicis, com a eines de millora contínua dels servicis, són documents mitjançant els quals les organitzacions públiques informen sobre els compromisos de qualitat dels servicis que gestionen i presten, en resposta a les necessitats i expectatives dels ciutadans i usuaris i a la demanda de transparència en l’activitat pública.

Centro de Información a la Ciudadanía

Centro de Coordinación de Industrias Culturales (extinta S.G. de Promoción de Industrias Culturales)

Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM)

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Subdirección General de Archivos Estatales

Subdirección General de Museos Estatales

Subdirección General del Protectorado de Fundaciones

Información actualizada en mayo de 2024

Subir