Ud está aquí:
  1. Inici
  2. Cultura
  3. Propietat intel·lectual
  4. Gestió col·lectiva dels drets de propietat intel·lectual
  5. Informes d’activitats i normes de repartiment

Informes d’activitats i normes de repartiment de les entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual

El Ministeri de d'Educació, Cultura i Esport, en coordinació amb les entitats de gestió, i a fi de garantir la màxima transparència en la gestió col·lectiva dels drets de propietat intel·lectual, posa a disposició dels ciutadans la següent informació:

  • Memòria anual d'activitats.
  • Comptes anuals.
  • Auditories internes encarregades per les mateixes entitats.
  • Criteris detallats de distribució, entre els seus membres, de les quantitats recaptades per cada entitat de gestió.

Societat General d'Autors i Editors (SGAE)

Subir