Ud está aquí:
 1. Inici
 2. Cultura
 3. Patrimoni Cultural
 4. Informació general
 5. Línies d'actuació

Volver

Línies d'actuació. Patrimoni Cultural

La Sotsdirecció General de Protecció del Patrimoni Històric i l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya desenvolupen la seua activitat mitjançant una sèrie de línies d'actuació entre les quals destaquen:

 • Protecció del Patrimoni Cultural: Mitjançant l'establiment i manteniment de mecanismes legals per a la vigilància contra l'espoli i exportació il·lícita a Espanya, per a això s'estan millorant les eines de catalogació, inventari, registre i documentació de béns.
 • Enriquiment de les col·leccions estatals: Canalització de diverses formes d'adquisició dels béns culturals de museus, biblioteques i arxius de titularitat estatal.
 • Inversió en Patrimoni Cultural: Anualment es financen treballs de conservació i adquisició de béns del Patrimoni Històric espanyol i es fomenta la creativitat artística, a través de l'1% cultural.
 • Coordinació i comunicació entre les comunitats autònomes: Les comunitats autònomes han assumit les competències en matèria de protecció de Patrimoni Cultural i han redactat la seua pròpia legislació. El Ministeri ha de col·laborar i fer el paper de coordinador i entre totes, especialment a través del Consell de Patrimoni Històric.
 • Cooperació internacional: Mitjançant les relacions establertes amb tots els organismes implicats en la gestió del patrimoni a nivell europeu i mundial; l'impuls als programes d'actuació internacionals en matèria de Patrimoni i el compromís del compliment de les obligacions que establix les Convenció Internacional sobre Patrimoni Cultural ratificada per Espanya.
 • Conservació i restauració: L'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya, en compliment de les seues finalitats, centra anualment part dels seus esforços en la restauració d'obres artístiques i objectes arqueològics propietat de l'Estat, de les administracions públiques i de l'Església, a través de diversos plans: Pla Nacional de Catedrals, Pla Nacional de Patrimoni Industrial, Pla Nacional de Castells i Pla Nacional de Patrimoni de la Humanitat.
Subir