Ud está aquí:
  1. Inici
  2. Cultura
  3. Patrimoni Cultural
  4. Informació general

Informació general. Patrimoni Cultural

Des d'aquestes pàgines s'accedix a la informació, organismes de gestió al Ministeri i a les comunitats autònomes, i les línies d'actuació en matèria de Patrimoni Cultural.

Presentació de l’Àrea de Patrimoni Cultural

Descripció de l'àrea, activitats, programes i mitjans de què disposa el Ministeri per preservar, potenciar i donar a conéixer el patrimoni Cultural espanyol

Gestió del patrimoni cultural en el Ministeri

Definició i funcions dels organismes responsables de la gestió del Patrimoni Cultural en el Ministeri

Gestió del Patrimoni cultural en les Comunitats Autònomes

Enllaços al llocs web dels organismes competents en matèria de Patrimoni Cultural de les comunitats autònom

Cooperació internacional. Patrimoni Cultural

Relacions amb altres estats i/o organismes internacionals en matèria de Patrimoni Cultural..
Línies d'actuació

Línies d'actuació. Patrimoni Cultural

Descripció dels diferents àmbits temàtics d'actuació per assolir els objectius fixats en matèries relacionades amb el patrimoni

Subir