Volver

Aplicació de la Garantia de l'Estat

La garantia de l'Estat s'aplica a:

 • Béns d'interés:
  • Artístic
  • Històric
  • Paleontològic
  • Arqueològic
  • Etnogràfic
  • Científic o tècnic
 • Béns de titularitat pública o privada
 • Béns nacionals o estrangers
 • Béns cedits en préstec o en dipòsit que se cedisquen temporalment per a la seua exhibició pública en institucions organitzadores com:
  • Museus, biblioteques o arxius de titularitat estatal competència del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i els seus organismes públics adscrits (Museu Nacional del Prado, Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia...).
  • Sales d'exposició de Patrimoni Nacional.
  • Seus de la Fundació Thyssen-Bornemisza.
  • Exposicions en institucions dependents de l'Administració General de l'Estat organitzades per:
   • Societat Estatal per a l'Acció Cultural Exterior.
   • Societat Estatal de Commemoracions Culturals.
Subir