Introducció a la importació de béns culturals

La importació és la introducció en territori espanyol de béns que tinguen valors propis del patrimoni Cultural espanyol, inclosos aquells que tinguen com a origen els països de la Unió Europea.

  • Procediment per a la importació de béns culturals
  • Impresos de sol·licitud
  • Normativa relacionada
Subir