Volver

Procediment per a l'exportació de béns culturals

La sol·licitud d'exportació ha de ser presentada per:

  • El propietari del bé.
  • La persona amb capacitat de disposar-ne o amb l'autorització pertinent a este efecte.

S'ha de presentar davant de:

  • Les comunitats autònomes que tenen comissions qualificadores pròpies, per als béns que es troben al seu territori
  • En cas diferent, directament davant de la Junta de Qualificació Valoració i Exportació de Béns del Patrimoni Històric Espanyol del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

Les sol·licituds d'exportació passen a mans de la Junta de Qualificació, Valoració i Exportació de Béns del Patrimoni Històric Espanyol, que n'emet un dictamen.

Vist el dictamen de la Junta de Qualificació, Valoració i Exportació, el director General de Belles Arts i Béns Culturals i d'Arxius i Biblioteques resol la sol·licitud d'exportació.

Si és autoritzada, el permís s'entrega a l'interessat, que ha de:

  • Presentar-lo a la duana corresponent (per als moviments fora dels límits de la Unió Europea).
  • Incloure'l al full de ruta de transport (per als moviments dins de la Unió Europea).

Continguts relacionats:

Junta de Qualificació, Valoració i Exportació de Béns del Patrimoni Històric Espanyol

Más información

Para obtener más información acerca del procedimiento de exportación de bienes culturales pueden ponerse en contacto con la Subdirección a través de estos dos canales:

Subir