Volver

Introducció a l'exportació de béns culturals

L'exportació és l'eixida del territori espanyol de qualsevol dels béns que integren el patrimoni cultural espanyol, inclosos aquells que tinguen per destinació els països de la Unió Europea.

La sol·licitud d'autorització per a l'exportació ha de ser expressa i prèvia a la seua realització i en un dels dos models oficials.

Incomplir les condicions del retorn a Espanya dels béns l'exportació temporal dels quals ha sigut permesa tindrà la consideració d'exportació il·lícita.

Segons la legislació vigent, l'exportació d'un bé moble del patrimoni Cultural espanyol que es realitze sense l'autorització constituirà:

  • Delicte de contraban (si el valor és superior als 18.000 euros).
  • Infracció (si el valor és inferior a 18.000 euros).
Subir