Volver

Impresos per a l'exportació de béns culturals

Podeu recollir els impresos de sol·licitud d'exportació al Ministeri de Educación, Cultura y Deporte o descarregar-los directament des d'esta pàgina web.

En la sol·licitud han de constar, entre altres coses, les dades següents:

  • Respecte al sol·licitant: títol jurídic del sol·licitant i compromís de permetre l'examen o depòsit del bé.
  • Respecte al bé: el codi d'identificació, si en té, i, en cas que no en tinga, declaració sobre si s'ha iniciat un expedient per incloure'l a l'Inventari General i el lloc on es troba el bé.
  • Declaració del valor del bé, feta pel sol·licitant, llevat que es tracte de béns importats (en els termes previstos a l'art. 32 de la Llei 16/1985).

Quan el bé no forme part de l'Inventari General de Béns Mobles, a la sol·licitud també han de constar:

  • Quatre fotografies de l'objecte de mínim 8 x 12 cm, reproduccions en el suport adequat a la naturalesa del bé, tant del conjunt com del detall, si és necessari per identificar l'objecte o,si escau, de l'anvers i del revers.
  • Descripció tècnica de l'objecte que n'especifique la matèria, el procediment i les dimensions, així com l'època, l'escola o l'autor, si se sap. Descripció bibliogràfica.
  • En el cas d'objectes de pedres o metalls preciosos també se n'ha d'especificar el pes.
  • Quan es tracta de béns importats (assenyalats a l'art. 32 de la Llei 16/1985), s'ha d'adjuntar una fotocòpia de la declaració presentada als servicis duaners.

La sol·licitud d'exportació s'ha d'enviar a:

Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico EspañolSalto de línea Subdirección General de Protección del Patrimonio HistóricoSalto de línea Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y BibliotecasSalto de línea Ministerio de Cultura y DeporteSalto de línea Plaza del Rey, 1. Planta 4.ªSalto de línea Tel.: 91 701 70 40Salto de línea Fax: 91 701 73 81Salto de línea

Documents relacionats

Enllaços relacionats

Subir