Volver

Exportació de béns culturals dins la Unió Europea

Per eixir del territori espanyol, necessiten permís d'exportació definitiu, temporal amb possibilitat de venda o temporal :

  • Els béns culturals que tenen més de cent anys d'antiguitat.
  • Els inclosos a l'Inventari General de Béns Mobles del Patrimoni Històric.

Només poden sol·licitar permís d'exportació temporal, mai definitiu ni temporal amb possibilitat de venda:

  • Els béns d'interés cultural o els que han iniciat un expedient per ser declarats Bé d'Interés Cultural.
  • Els béns que han sigut declarats inexportables com a mesura cautelar.
  • Els béns de titularitat pública.

No necessiten permís d'exportació (encara que el sol·licitant de l'exposició ha de presentar a la duana una declaració jurada o algun altre document que acredite l'antiguitat de les obres):

  • Els béns que tenen menys de 100 anys d'antiguitat.
Subir