Volver

Exportació de béns culturals a altres països

Com en el cas anterior, per eixir del territori espanyol necessiten en tot cas permís d'exportació definitiu, temporal amb possibilitat de venda o temporal:

 • Els béns culturals que tenen més de cent anys d'antiguitat.
 • Els inclosos a l'Inventari General de Béns Mobles del Patrimoni Històric.

Per als béns que tenen menys de cent anys s'aplica el Reglament (CE) 116/2009, del Consejo del 18 de diciembre de 2008 relativo a la exportación de Bienes Culturales:

 • Requerixen permís d'exportació aquells béns que tenen entre cinquanta i cent anys d'antiguitat, sempre que el valor supere les xifres següents:
Exportació amb destinació a altres països
Tipus de béValoració en euros
Dibuixos, gravats i fotografies15.000
Aquarel·les, aiguades i pastels30.000
Escultures50.000
Quadres150.000

Els béns que tenen entre 50 i 100 anys que queden per davall d'estes quantitats han de sol·licitar el permís d'exportació, però reben un certificat del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport que acredita davant de les autoritats duaneres que l'obra no necessita permís d'exportació

Només poden sol·licitar permís d'exportació temporal, mai definitiu ni temporal amb possibilitat de venda:

 • Els béns d'interés cultural o els que han iniciat un expedient per ser declarats Bé d'Interés Cultural.
 • Els béns que han sigut declarats inexportables com a mesura cautelar.
 • Els béns de titularitat pública.
 • No necessiten permís d'exportació (encara que el sol·licitant de l'exportació ha de presentar a la duana una declaració jurada o algun altre document que acredite l'actualitat de les obres):
  • Els béns que tenen entre cinquanta i cent anys d'antiguitat, el valor dels quals queda per davall de les xifres indicades dalt.
  • Els béns que tenen menys de cinquanta anys d'antiguitat, tant d'autors vius com morts.

Exportación con destino a otros países
Tipo de bien Valoración en euros

Dibujos, grabados y fotografías

15.000

Acuarelas, aguadas y pasteles

30.000

Esculturas

50.000

Cuadros

150.000

Com en el cas anterior, per eixir del territori espanyol necessiten en tot cas permís d'exportació definitiu, temporal amb possibilitat de venda o temporal:

 • Els béns culturals que tenen més de cent anys d'antiguitat.
 • Els inclosos a l'Inventari General de Béns Mobles del Patrimoni Històric.

Per als béns que tenen menys de cent anys s'aplica el Reglament (CE) 116/2009, del Consejo del 18 de diciembre de 2008 relativo a la exportación de Bienes Culturales:

 • Requerixen permís d'exportació aquells béns que tenen entre cinquanta i cent anys d'antiguitat, sempre que el valor supere les xifres següents:
Exportació amb destinació a altres països
Tipus de béValoració en euros
Dibuixos, gravats i fotografies15.000
Aquarel·les, aiguades i pastels30.000
Escultures50.000
Quadres150.000

Els béns que tenen entre 50 i 100 anys que queden per davall d'estes quantitats han de sol·licitar el permís d'exportació, però reben un certificat del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport que acredita davant de les autoritats duaneres que l'obra no necessita permís d'exportació

Només poden sol·licitar permís d'exportació temporal, mai definitiu ni temporal amb possibilitat de venda:

 • Els béns d'interés cultural o els que han iniciat un expedient per ser declarats Bé d'Interés Cultural.
 • Els béns que han sigut declarats inexportables com a mesura cautelar.
 • Els béns de titularitat pública.
 • No necessiten permís d'exportació (encara que el sol·licitant de l'exportació ha de presentar a la duana una declaració jurada o algun altre document que acredite l'actualitat de les obres):
  • Els béns que tenen entre cinquanta i cent anys d'antiguitat, el valor dels quals queda per davall de les xifres indicades dalt.
  • Els béns que tenen menys de cinquanta anys d'antiguitat, tant d'autors vius com morts.

Subir