Introducció als nivells de protecció del Patrimoni Cultural

Els béns pertanyents al Patrimoni Cultural Espanyol, són regulats per una normativa específica fonamentalment continguda a la Llei 16/1985, de 25 de juny, de Patrimoni.

En esta normativa es pot distingir el règim general i els règims especials en funció de les característiques de l'objecte a protegir.

Documents relacionats

Subir