Ud está aquí:
  1. Inici
  2. Cultura
  3. Patrimoni Cultural
  4. Béns culturals protegits

Béns culturals protegits

Pàgines dedicades als béns mobles i immobles incloses en el Registre General de Béns d'Interès Cultural o l'Inventari General de Béns Mobles, dos instruments de protecció, responsabilitat de la Sotsdirecció General de Protecció del Patrimoni Històric.

Definició de béns culturals protegits

Què és un bé cultural protegit? Definicions de béns immobles i béns mobles

Nivells de protecció

Existixen diferents formes jurídiques de protecció, ací s'explica què és el règim general de protecció i quins són els règims específics segons la legislació vigent

Consulta de béns mobles

Permet l'accés a la fitxa bàsica d'identificació, descripció i situació jurídica i administrativa del bé, dins del Registre de Béns d'Interès Cultural o a l'Inventari General de Béns Mobles

Consulta de béns immobles

Permet l'accés a la fitxa bàsica d'identificació, descripció i situació jurídica i administrativa del bé, dins del Registre de Béns d'Interès Cultural

Subir