Volver

Assistència a subhastes a l'estranger per a la compra de béns culturals

L'Estat pot comprar béns culturals en subhastes públiques a l'estranger. En este cas, no posseïx cap dret d'adquisició preferent i actua com un particular, per això, el representant de l'Estat ha de licitar fins a adquirir el bé.

L'assignació del bé i el seu cost total s'indiquen per mitjà d'una resolució del director General de Belles Arts i Béns Culturals (Ministeri de Cultura).

En general, l'Estat espanyol, a nivell internacional, és la institució que més béns adquirix per incrementar les col·leccions estatals.

Subir