Volver

Ofertes directes de venda de béns culturals

De vegades, es presenta l'oportunitat d'adquirir béns a particulars o entitats no públiques, dels quals fan oferta directament a l'Estat.

El particular pot presentar l'oferta de venda:

 • Directament a la Direcció General de Belles Arts i Béns Culturals (Ministeri de Cultura).
 • A través d'una institució pública interessada en l'increment de les seues col·leccions.

La presentació de l'oferta ha d'incloure la següent informació:

 • Fotografia del bé.
 • Preu pel qual es fa oferta.
 • Dades de l'oferent:
  • Nom.
  • Cognoms.
  • Telèfon.
  • Adreça de contacte.

Estes ofertes es donen a conèixer a la Junta de Qualificació, Valoració i Exportació de Béns del Patrimoni Històric Espanyol, que n'emet un dictamen, i establix si interessa o no per a les col·leccions públiques i si el preu és l'adequat.

Subir