Volver

Gestió del Llibre, la Lectura i les Lletres en les Comunitats Autònomes

Corresponen a les comunitats autònomes les competències concurrents en el règim jurídic del llibre i de la lectura i en el foment del llibre, de la lectura i les lletres, generalment a través de subvencions en el seu àmbit territorial.

Es mostra, a més, un directori de centres, serveis, instituts, direccions generals o conselleries responsables d'aquestes matèries a les comunitats autònomes.

Subir