Ud está aquí:
 1. Inici
 2. Cultura
 3. Indústries Culturals
 4. Informació General. Indústries Culturals
 5. Gestió de les Indústries Culturals en el Ministeri

Gestió de les Indústries Culturals en el Ministeri

La Direcció General de Política i Indústries Culturals i del Llibre, que depén de la Secretaria d'Estat de Cultura, substituïx la desapareguda Direcció General de Política i Indústries Culturals.

Esta Direcció General està integrada per les següents subdireccions:

 • La Subdirecció General de Promoció d'Indústries Culturals i Mecenatge.
 • La Subdirecció General de Propietat Intel·lectual.
 • La Subdirecció General de Promoció del Llibre, la Lectura i les Lletres Espanyoles.
 • La Subdirecció General de Cooperació Cultural amb les Comunitats Autònomes.
 • La Subdirecció General de Promoció Exterior de la Cultura.

La Subdirecció General de Promoció d'Indústries Culturals i de Mecenatge és una subdirecció pionera en les polítiques culturals que s'encarrega de centralitzar les mesures destinades al foment de les indústries culturals i creatives.

Les seues funcions són les següents:

 • El disseny de les polítiques de promoció de les indústries culturals, així com el desenrotllament o la coordinació d'estes, quan corresponguen a competències concretes de la resta dels centres directius o d'organismes públics del Departament.
 • El disseny de les polítiques d'acció i promoció cultural, així com el seu desenrotllament o coordinació quan corresponguen a competències concretes de la resta dels centres directius o a organismes públics del Departament. La col·laboració amb altres institucions, entitats i persones públiques o privades per al desenrotllament de programes d'acció cultural conjunts.
 • L'impuls de la participació de la societat en els processos de creació, dinamització cultural i obtenció de recursos a través de programes de patrocini, voluntariat i turisme cultural, en coordinació, en este últim cas, amb els òrgans de l'Administració General de l'Estat competents en matèria de promoció turística.
 • L'establiment i la gestió, en el seu cas, del règim de subvencions i ajudes que no siguen competència específica de cap altre òrgan directiu, d'acord amb els objectius determinats en els programes del Ministeri.
 • L'impuls i la coordinació de les activitats de mecenatge relatives al Departament.
Subir