Gestió de les indústries culturals en les Comunitats Autònomes

Corresponen a les Comunitats Autònomes competències concurrents en el sector de les indústries culturals. Per la qual cosa s'oferix un directori de centres, departaments, servicis, instituts, direccions generals o conselleries responsables d'estes matèries en les Comunitats Autònomes.

Subir