Volver

Cooperació nacional. Indústries Culturals

Federació Espanyola de Municipis i Províncies

El Ministeri de Cultura ha firmat amb la FEMP convenis de col·laboració durant els anys 2005 al 2009 per a la implantació d'un Sistema d'Indicadors Culturals.

El Ministeri de Cultura i la FEMP posen en marxa un estudi per a la creació d'un sistema d'indicadors d'avaluació de les polítiques culturals en l'Administració Local. Es tracta d'una experiència pionera a nivell internacional que servirà de guia pràctica per a la formulació de polítiques culturals en l'àmbit local.

La iniciativa d'este projecte va partir de la FEMP i ha comptat amb el suport del Ministeri de Cultura des de l'any 2005. Les dos parts van considerar la necessitat d'orientar les polítiques culturals locals cap als principis recollits en l'Agenda 21 de la cultura, així com la implantació de sistemes d'informació i processos de planificació estratègica en l'aplicació de la política cultural per part de l'Administració Pública. Des del 2005 s'han firmat anualment convenis de col·laboració per a la seua posada en marxa.

La Comissió de Cultura de la FEMP va assumir com a prioritat la vertebració dels observatoris culturals, centres d'estudis i recursos culturals, laboratoris i quants centres d'observació, elaboració d'informació cultural i avaluació existixen en el nostre país, creats per Ajuntaments i Diputacions.

Un grup de treball, creat per esta Comissió de la FEMP, va plantejar la construcció d'un sistema d'indicadors, basant-se en l'Agenda 21 de la Cultura i, en concret, en el seu article 25 que proposa "promoure la implementació de formes d'avaluació de l'impacte cultural per a considerar, amb caràcter preceptiu, les iniciatives públiques o privades que impliquen canvis significatius en la vida cultural de les ciutats". L'Agenda 21 de la cultura pretén contribuir a respondre als reptes del desenvolupament cultural del segle XXI, a semblança del procés de conscienciació i compromís que s'ha vingut desenvolupant des de finals del segle passat respecte al medi ambient.

Els treballs desenvolupats per este Grup des de l'any 2005, amb el suport en tot moment del Ministeri de Cultura i la FEMP, han fet possible el disseny d'este sistema d'indicadors que es presenta com una ferramenta d'autoavaluació orientada a la qualitat i la millora contínua; també com a fórmula per a millorar i enrobustir els sistemes d'informació cultural local. Metodològicament, està pensat per a convertir-se en un sistema d'implementació progressiva i gradual.

El president de la Comissió de Cultura de la FEMP i el director general de Polítiques i Indústries Culturals del Ministeri de Cultura han presentat en desembre de 2008 , en la seu de la FEMP, el sistema d'indicadors, inspirat en l'Agenda 21 de la Cultura, que naix amb la pretensió de convertir-se en una guia pràctica d'orientació per a la formulació de les polítiques culturals locals. Van assistir a l'acte membres del Grup de Treball que ha construït este Sistema i representants de les corporacions locals presents en el Grup de Treball designat per la Comissió de Cultura de la FEMP per a vertebrar la col·laboració dels Observatoris i Laboratoris Culturals existents a Espanya.

El dia 2 d'abril del 2009, el director general de Política i Indústries Culturals i el president de la Comissió de Cultura de la FEMP han presentat en la seu del Ministeri de Cultura la Guía per a la planificació de les polítiques culturals locals, ferramenta per a avaluació de polítiques culturals basant-se en criteris d'oportunitat i rendibilitat social.

Dirigida a polítics i tècnics de l'administració local responsables de la presa de decisions en matèria de cultura, la Guía permet a través de 316 indicadors (qualitatius i quantitatius) l'avaluació i planificació de polítiques culturals i aborda àmbits d'actuació com ara Cultura i desenrotllament econòmic, social i territorial; Transversalitat de les polítiques culturals; Cultura i participació ciutadana; Accessibilitat de l'oferta cultural i paper en les iniciatives relacionades amb la memòria i la innovació en la construcció de la identitat local.

Els Ajuntaments i, en general, les Entitats Locals, disposen a partir d'ara d'un sistema d'indicadors que els permetrà avaluar la seua política cultural i, a més, desenvolupar-la amb millors criteris d'oportunitat, qualitat i rendibilitat social.

El desenrotllament complet d'este document està disponible en la web de la FEMP, l'enllaç de la qual poden trobar a continuació. Salto de línea

Subir