Ud está aquí:
 1. Inici
 2. Cultura
 3. Biblioteques
 4. Cooperació bibliotecària
 5. Associacions per a la cooperació

Volver

Associacions per a la cooperació

La Subdirecció General de Coordinació Bibliotecària té entre els seus objectius la contribució a la cooperació tant nacional com internacional en matèria de biblioteques, per això és membre de diferents fòrums: FESABID, en l'àmbit nacional; IFLA, en l'àmbit internacional; NAPLE, EBLIDA i REDIAL, en l'àmbit europeu, i FIRNBP, en l'àmbit iberoamericà.

FESABID (Federació Espanyola de Societats d'Arxivística, Biblioteconomia, Documentació i Museística)

És una entitat privada i sense ànim de lucre que va sorgir el 1988 a fi de formar un fòrum de discussió i trobada per als professionals d'arxius, biblioteques, centres de documentació i museus. Té com a objectius principals:

 • Promoure i desenvolupar activitats relacionades amb les biblioteques, centres de documentació, arxius i museus.
 • Fomentar la col·laboració entre els seus membres amb la intenció de facilitar l'intercanvi d'informació i experiències.
 • Difondre la imatge dels seus professionals.

IFLA (Federació Internacional d'Associacions i Institucions de Biblioteques)

És el principal organisme internacional que representa els interessos dels servicis bibliotecaris i de documentació i dels seus usuaris. És el portaveu a escalal mundial dels professionals de les biblioteques i la documentació. Es va fundar a Edimburg, Escòcia, el 1927.

La Subdirecció General de Coordinació Bibliotecària és membre institucional d'IFLA. A més, disposa, des del 2007, de representació en els comités permanents de dos seccions:

 • Servicis Bibliotecaris per a Poblacions (Multiculturals Library Services to Multicultural Populations)
 • Llibres rars i manuscrits (Rare Books and Manuscripts)

Per a més informació

Fòrum NAPLE (Autoritats Nacionals de Biblioteques Públiques Europees)

El Fòrum NAPLE és una associació d'institucions europees amb responsabilitats governamentals en l'àrea de biblioteques públiques. Són objectius del NAPLE:

 • Informar sobre la situació de les biblioteques públiques
 • Dissenyar desenrotllaments futurs d'àmbit nacional
 • Identificar àrees de cooperació i temes d'investigació
 • Promoure un desenrotllament bibliotecari coherent a Europa

Des del mes d'octubre del 2008, Espanya, a través de la Subdirecció General de Coordinació Bibliotecària, presidix la Junta directiva del Fòrum NAPLE. Així mateix, és l'encarregada de l'edició del butlletí de NAPLE.Salto de líneaSalto de líneaPer a més informació:

EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations)

S'ocupa d'assumptes relacionats amb la societat de la informació a Europa i entre els seus objectius bàsics destaca la defensa dels interessos de la professió davant de les institucions de la Unió Europea. Les seues activitats se centren en temes com el copyright, les tecnologies de la informació i la comunicació i la formació professional.

Per a més informació

REDIAL (Xarxa Europea d'Informació i Documentació sobre Amèrica Llatina)

La seua finalitat és ser una plataforma de trobada entre la investigació i la informació científica sobre l'Amèrica Llatina existent a Europa i contribuir al desenrotllaament de la comunicació, el suport mutu i l'intercanvi d'informació.

Per a més informació

FIRBIP (Fòrum Iberoamericà de Responsables Nacionals de Biblioteques Públiques)

El Fòrum Iberoamericà de Responsables Nacionals de Biblioteques Públiques (FIRBIP) està integrat pels responsables nacionals de biblioteques públiques dels països d'Iberoamèrica, a més del Centre Regional per al Foment del Llibre a l'Amèrica Llatina i el Carib (CERLALC).

Este Fòrum sorgix el 1998 en una primera trobada per a reunir a organismes i responsables de la coordinació i el desenrotllament de les biblioteques públiques dels països iberoamericans i posar en marxa un mecanisme estable d'intercanvi d'informació, experiències i de desenrotllament d'activitats conjuntes.

Fruit d'esta primera trobada s'aprova la constitució del Programa Iberoamericà de Cooperació en matèria de Biblioteques Públiques, que desenrotlla el Fòrum. Per al seu seguiment disposa d'un comité integrat per representants de diversos països iberoamericans a més del CERLALC. Va ser reconegut com a Programa cimera de cooperació en la X Cimera Iberoamericana de Caps d'Estat i de Govern dels Països Iberoamericans a Panamà el 2000.

Des del 1998 el FIRBIP es reunix cada dos anys en assemblea plenària per a fer un seguiment de les seues actuacions i plantejar noves iniciatives i projectes.

Per a més informació


Salto de línea
Subir