Ud está aquí:
  1. Inici
  2. Cultura
  3. Arts escèniques i Música
  4. Queixes i suggeriments

Queixes i suggeriments dirigits a l'INAEM

En l'aplicació dels programes de qualitat previstos en el Reial Decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual s'establix el marc general per a millorar la qualitat en l'Administració General de l'Estat, així com de la normativa sobre la relació per mitjans electrònics de les Administracions Públiques amb els ciutadans i ciutadanes, estos poden presentar les queixes i els suggeriments a través del registre electrònic dirigint-los als servicis centrals de l'INAEM o a qualsevol de les seues unitats de producció. Per a fer-ho, és necessari disposar d'un certificat electrònic reconegut.

La data i l'hora oficial de presentació de la sol·licitud és la data i l'hora que queda recollida en el moment de la firma electrònica, és a dir, quan es polsa el botó "Firmar i enviar".

Per a presentar una queixa o suggeriment en nom propi o en representació d'una altra persona física s'ha d'utilitzar un certificat digital de persona física.

Per a presentar una queixa o suggeriment en representació d'una persona jurídica es pot utilitzar un certificat de persona física a nom del representant o un certificat de persona jurídica en el qual conste la identitat del representant i de l'entitat representada.

Les queixes i suggeriments es poden presentar als serveis centrals de l'INAEM (Plaça del Rei, 1. 28004, Madrid), en qualsevol de les seves unitats o en qualsevol registre públic personalment, o per correu postal. Per a la seva tramitació s'han de formalitzar en el formulari normalitzat i disponible en les seus dels serveis anteriorment referenciats i en aquesta mateixa pàgina, mitjançant descàrrega.

Les queixes o els suggeriments no tenen caràcter de recurs administratiu, ni la presentació interromp els terminis per a recórrer que establix la normativa vigent, de manera que no determinen, de cap manera, la renúncia a l'exercici de qualssevol altres drets i accions que promoguen els ciutadans.

Más información

Subir