Columna derecha
Ud está aquí:
  1. Presentación
  2. Premio Nacional de Fotografía
  3. Presentación

Premio Nacional de Fotografía

Premi de convocatòria anual que es va iniciar l'any 1994.Salto de línea

La concessió del Premi Nacional de la Fotografia és el reconeixement de la societat a les persones com a recompensa de la meritòria tasca dels guardonats, que amb la seua creació artística contribuïxen a l'enriquiment del patrimoni cultural d'Espanya.Salto de línea

Els candidats els han de presentar els membres del jurat o les entitats relacionades amb l'activitat artística.

Salto de línea
Salto de línea

Contenidos relacionados

Orden CUL/3009/2011, de 3 de noviembre, por la que se modifica la Orden de 22 de junio de 1995, por la que se regulan los Premios Nacionales del Ministerio de Cultura. (BOE)

Orden de 22 de junio de 1995 por la que se regulan los Premios Nacionales del Ministerio de Cultura. Modificaciones posteriores

Orden de 22 de junio de 1995 por la que se regulan los Premios Nacionales del Ministerio de Cultura y se convocan los correspondientes al año 1995. (BOE)

ORDEN de 1 de junio de 1994 por la que se regulan los Premios Nacionales del Ministerio de Cultura y se convocan los correspondientes al año 1994. (BOE)

Subir