Ud está aquí:
 1. Portada

Accesibilidad

Declaración d'accessibilitat

El Ministeri de Cultura s'ha compromès a fer accessible els seus llocs web de conformitat amb el Real Decreto 1112/2018 BOE, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

La present declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web:

Situación de compliment

Este lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 BOE a causa de les excepcions i a la falta de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contenido no accessible

El contingut que s'arreplega a continuació no és accessible pel següent:

 • Falta de conformitat amb el RD 1112/2018
  • En algunes pàgines, part del contingut no textual que es presenta a l'usuari, no té una alternativa textual que complix el mateix propòsit [requisit nombre 9.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Contenido no textual].
  • Algunos vídeos gravats no disposen d'alternatives basades en text o alternativa d'àudio [requisit nombre 9.1.2.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Solo àudio o sol vídeo].
  • Algunos vídeos gravats poden no contindre subtítols [requisit nombre 9.1.2.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 subtítols (gravats)].
  • En algunes pàgines la informació, estructura i relacions no poden ser determinades per programari [requisit nombre 9.1.3.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Información i Relacions].
  • En alguns formularis els camps d'entrada no tenen identificat el seu propòsit. [requisit nombre 9.1.3.5 de la norma UNE-EN 301549:2022 Identificación del Propòsit de l'entrada].
  • Podrían existir alguns elements d'interacció inaccessibles a través del teclat. [requisit nombre 9.2.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Teclat].
  • En algunes pàgines existixen components amb un moviment automàtic que no disposa d'un element per a pausar. [requisit nombre 9.2.2.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Poner en pausa, detindre, ocultar].
  • Existen enllaços el propòsit dels quals no queda prou clar [requisit nombre 9.2.4.4 de la norma UNE-EN 301549:2022 Propòsit dels enllaços (en context)].
  • En algunes pàgines existixen canvis d'idioma sense identificar [requisit nombre 9.3.1.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Idioma de les parts].
  • De manera puntual podria existir algun error d'entrada en algun camp/formulari que no complixen amb el criteri d'identificació d'errors [requisit nombre 9.3.3.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Identificación d'Errors].
  • De manera puntual podria existir algun error d'entrada en algun camp/formulari del que no es notificara a l'usuari el suggeriment per a solucionar-ho. [requisit nombre 9.3.3.3 de la norma UNE-EN 301549:2022 Suggeriment davant errors].
  • Existen alguns usos incorrectes de l'atribut title en elements iframe [requisit nombre 9.4.1.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Nom, funció, valor].
  • Pueden existir documents amb imatges que no disposen d'una adequada alternativa textual [requisit nombre 10.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Contingut no textual].
  • Pueden existir documents que manquen d'estructura al no estar etiquetats [requisit nombre 10.1.3.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Información i relacions].
  • Pueden existir documents que no disposen de títol [requisit nombre 10.2.4.2 de la norma UNE-EN 301549:2019 Titulat de document].
  • Pueden existir documents en els quals no s'identifica l'idioma principal [requisit nombre 10.3.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Idioma de la pàgina].
  • De manera puntual existix algun vídeo que no disposa de controls per a activar o desactivar els subtítols [requisit número 7.3 de la norma UNE-EN 301549:2022 Controls d'usuaris per a subtítols i audiodescripción].
 • Carga desproporcionada
  • No aplica
 • Contingut que no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable
  • Podrían existir documents en PDF o altres formats ofimàtics i continguts multimèdia que no complisquen íntegrament els requisits d'accessibilitat exigits.

Preparación de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració d'accessibilitat va ser preparada el 28 de juliol de 2023.

El mètode emprat per a la present declaració ha sigut una avaluació duta a terme per un tercer, membre de el World Wide Web Consortium W3C.

Última revisió de la declaració: 28 de juliol de 2023.

Observaciones i dades de contacte

Puede realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a de el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre) com, per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'este lloc web
 • Transmitir altres dificultats d'accés al contingut
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web.

A través de les següents vies:

Las comunicacions seran rebudes i tractades per la División de Tecnologies de la Información del Ministeri de Cultura.

Solicitudes d'informació accessible i queixes: De acuerdo con l'article 12 del RD 1112/2018, seran presentades i registrades conforme als requisits establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Pot iniciar-se a través del formulari de Quejas, suggeriments i felicitacions del Ministeri.

Procediment d'aplicació

Si una vegada realitzada una sol·licitud d'informació accessible o queixa, esta haguera sigut desestimada, no s'estiguera d'acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complira els requisits contemplats en l'article 12.5 del Reial decret 1112/2018, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en el cas que haja transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació pot ser presentada través de la seu electrònica del Ministeri amb certificat digital, així com utilitzant qualsevol de les opcions arreplegades en la Llei 39/ 2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Las reclamacions seran rebudes i tractades per la Unitat responsable d'Accessibilitat del Ministeri de Cultura.

Contingut opcional

Estos llocs web:

 • Se han dissenyat adaptant-se als estàndards i normatives vigents en relació amb l'accessibilitat, complint amb els punts de verificació de prioritat 2 (AA) definits en l'especificació de Pautes d'Accessibilitat al Contingut en la Web (WCAG 2.1).
 • Cumplen amb els requisits de la Norma UNE-EN 301549:2022 considerant les excepcions del Reial decret 1112/2018.
 • Están dissenyats per a la seua correcta visualització en dispositius d'escriptori, tablets i mòbils per a una resolució mínima de 1280x1024.
 • Están implementats utilitzant HTML5 com a llenguatge de marcat i fulles d'estil CSS 3 per al seu disseny. S'ha verificat l'accessibilitat mitjançant la ferramenta de validació del codi HTML Nova finestra sent el resultat d'esta anàlisi positiva.
 • Están dissenyats per al seu ús amb javascript no intrusiu, oferint, en el cas que el seu navegador no ho suporte, la seua corresponent alternativa no javascript.
 • En caso de que l'usuari accedisca al portal a través d'un navegador que no suporte fulles d'estil, el marcat estructural permet la correcta visualització de tots els continguts. Si se selecciona l'opció sense estil, es visualitzaran les pàgines sense cap tipus de format visual.
Subir

Esta web utiliza cookies propias para facilitar la navegación y cookies de terceros para obtener estadísticas de uso y satisfacción.

Puede obtener más información en el apartado "Cookies" de nuestro aviso legal.

AceptarRechazar