Llatí

Teatre romà de Mèrida

Introducció

El llatí és un idioma indoeuropeu procedent del Laci, la regió del centre d'Itàlia on es troba la ciutat de Roma. L'expansió militar de l'Imperi Romà i l'aculturació de les poblacions sotmeses a ell va imposar el seu ús en un vast territori del sud d'Europa. Allà va evolucionar, amb el pas dels segles, cap a les llengües de la família “romànica” o “romanç”, com són el castellà o espanyol, el català o valencià, el gallec, el francés, el portugués, l'italià o el romanés, entre d'altres. A més, tant l'Església Catòlica com les elits intel·lectuals occidentals van mantindre el seu ús fins a èpoques recents en registres formals, normalment escrits, i milers d'estudiants la seguixen estudiant com a llengua clàssica.

El llatí és la matriu de totes les llengües d'Espanya, llevat del basc (i fins i tot aquest n'ha pres d'aquella un immens cabal lèxic). Malgrat açò, té nombrosos trets lingüístics (declinació de paraules, temps verbals passius, orde de les oracions) que fan difícil la seua comprensió per a qui manca d'una formació específica.

El llatí en els Arxius Estatals

Esta llengua predomina en els documents més antics dels Arxius Estatals. Al voltant del segle XIII va començar a donar pas als diferents romanços peninsulars, i des d'aleshores el seu ús va dependre de factors diversos, com són la cultura escrita de cada territori, la formalitat de l'acte o les institucions i persones involucrades. De manera general, pot afirmar-se que la Corona de Castella i Lleó va abandonar el llatí abans que la d'Aragó, els diplomes solemnes ho van fer abans que els ordinaris, i la documentació laica abans que l'eclesiàstica. Fins al segle XVIII la seua utilització va seguir sent habitual.

Ací s'esmenten alguns dels fons o agrupacions de fons dels Arxius Estatals on poden localitzar-se documents abundants en llatí.

Archivo Histórico Nacional

 • Col·lecció de còdexs i cartularios Nova finestra Esta sèrie factícia reuneix molts dels llibres més vistosos i voluminosos de l'arxiu, procedents en bona mesura de la secció de Clergat. Entre ells, es troba una nodrida col·lecció de cartularis monàstics, còdexs litúrgics i alguns dels escassos documents hispans anteriors a la conquesta islàmica.
 • Clergat regular Nova finestra La major part de la documentació anterior al salt del llatí al romanç procedix dels arxius de monestirs. Com a resultat de les desamortitzacions vuitcentistes, molts d'eixos fons, incloent milers de pergamins originals, es van agrupar en la secció de Clergat.

Arxiu de la Corona d'Aragó

 • Còdexs de Santa Maria de Ripoll Nova finestra La biblioteca es va salvar de l'incendi del monestir en 1835 i va ingressar en este arxiu gràcies a l'acció de Pròsper de Bofarull i Mascaró. Compta amb un notable conjunt de còdexs científics i literaris dels segles X i XI, així com bastants manuscrits miniats.
 • Butles Nova finestra El llatí ha estat la llengua predominant en tots els diplomes expedits per la Santa Seu fins a l'època contemporània. La secció de Cancelleria conserva un miler de documents pontificis que afectaven als reis o regnes de la Corona d'Aragó.

Archivo de la Real Chancillería de Valladolid

 • Pergamins Nova finestra Les parts implicades en les causes judicials presentaven com a proves un gran nombre de documents, alguns dels quals tenien una gran antiguitat. Est és l'origen de la col·lecció de pergamins d'este arxiu. El llatí predomina en els més antics.

Recursos per a la investigació

Bibliografia general

 • Roger Wright, Latín tardío y romance temprano (en España y la Francia carolingia). Madrid: Credo D. L., 1989. Registre en CCBAE Nova finestra

Diccionaris

 • Du Cange et alii, Glossarium mediæ et infimæ latinitatis, Niort, L. Favre, 1883-1887. Edició de l'École Nationale dones Chartes (França). Disponible en xarxa Nova finestra
 • Maurilio Pérez González, Lexicon Latinitatis Medii Aevi Regni Legionis (s.VIII-1230) imperfectum. Turnhout: Brepols, 2010. Registre en CCBAE Nova finestra
 • Adriano Capelli, Dizionario di abbreviature latine ed italiane usate nelle carte e codici specialmente nel Medio Evo riprodotte con oltre 14000 segni incisi. Milà: Editore-Libraio della Real Casa, 1929 (nombroses edicions posteriors).
 • Santiago Segura Munguia, Nuevo diccionario etimológico latín-español y de las voces derivadas. Bilbao: Universitat de Deusto, 2003. Registre en CCBAE Nova finestra

Corpus digitals

 • CODOLCAT: Corpus Documentale Latinum Cataloniae. Barcelona, Institució Milá i Fontanals. Disponible en xarxa Nova finestra
 • CODOLGA: Corpus Documentale Latinum Gallaeciae. Santiago de Compostel·la, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. Disponible en xarxa Nova finestra
 • Antonio Fontán i Ana María Moure Casas, Antologia del latín medieval: introducción y textos. Madrid: Gredos, 1987. Registre en CCBAE Nova finestra
Subir