Ud está aquí:
  1. Inici

Política de privacitat

Est és un domini en internet de la titularitat del Ministeri de Cultura (CIF S-2800239-B). Plaza del Rei 1, Madrid 28004. tel.: 917 017 000.

A través d'este lloc web no es recapten dades de caràcter personal de les persones usuàries sense el seu coneixement, excepte l'indicat en la política de cookies que pot revisar a part.

Este lloc web, dominis associats i subdominis (d'ara endavant, "el portal") conté enllaços a pàgines web de tercers, que les seues polítiques de privacitat són alienes a la del Ministeri. En accedir a tals pàgines web vosté pot decidir si accepta les seues polítiques de privacitat i de cookies des de les opcions que aquells disposen o mitjançant la configuració del seu navegador. El Ministeri també utilitza servicis de tercers per a compartir vídeos amb la finalitat d'enriquir i augmentar la visibilitat del portal.

Informació bàsica sobre protecció de dades

A continuació li informem sobre la política de privacitat general del Ministeri de Cultura, que inclou la d'este portal. Pot visitar la secció sobre protecció de dades en el portal web per a ampliar esta informació.

Responsable del tractament

El titular responsable és el Ministeri representat en cada tractament per una Direcció general o unitat de nivell equivalent.

Les dades de caràcter personal que es recapten directament o no de la persona interessada seran tractats de forma confidencial i quedaran incorporats a la corresponent activitat de tractament de dades personals del Ministeri.

La relació actualitzada de les activitats de tractament de dades personal del ministeri es troba disponible en format de pàgina web Nova finestra( versió descarregable PDF) habitualment conegut per les seues sigles, RAT.

Finalitat

La finalitat del tractament de les dades personals s'indica per a cadascuna de les activitats de tractament que realitza el ministeri i es poden consultar en el RAT Nova finestra( versió descarregable PDF).

Legitimació

El tractament de les seues dades personals pot basar-se en el compliment d'obligacions legals del ministeri, en missions d'interés públic o per a exercir poders públics conferits al ministeri. També pot ser necessari per a l'execució de contractes o basar-se en el consentiment informat de la persona interessada.

Pot consultar la base legal de cadascuna de les activitats de tractament del ministeri en el RAT Nova finestra( versió descarregable PDF).

Conservació de dades

El termini de conservació de les dades dependrà de l'especificat per a cada tractament de dades personals. En tot cas, les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir la finalitat per a la qual es recapten i determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar, a més dels períodes establits en la normativa d'arxius i documentació.

Cessió de dades

Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte quan ho impose la normativa i/o siga necessari per a l'exercici de poders públics, el compliment d'una missió realitzada en interés públic o una obligació legal, com en el cas dels requeriments de Jutges i Tribunals, Forces i Cossos de Seguretat i altres Administracions Públiques en l'exercici de les seues competències i segons la normativa aplicable a cada cas.

Pot consultar els destinataris previstos per a cadascuna de les activitats de tractament del ministeri en el RAT Nova finestra ( versió descarregable PDF).

Drets de les persones interessades

Pot vosté exercitar els drets dels articles 15 al 22 del RGPD (accés, rectificació, supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessaris per a les finalitats per als quals van ser arreplegats; i en determinades circumstàncies, sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades o oposar-se al mateix, en este cas únicament es conservaran per a la interposició de possibles accions legals).

Podrà fer-ho en el registre electrònic del ministeri Nova finestra o utilitzant els formularis per a l'exercici dels drets de protecció de dades personals, presencialment, en qualsevol oficina de registre o per correu postal, Plaza del Rei 1, 28004 Madrid.

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades, DPD

Les persones interessades podran posar-se en contacte amb la figura del DPD per a totes les qüestions relatives al tractament de les seues dades personals i a l'exercici dels seus drets a l'empara la normativa de protecció de dades a través del correu electrònic dpd@cultura.gob.es

Autoritat de control

També pot reclamar o consultar a l'autoritat de control en matèria de protecció de dades personals: Agència Espanyola de Protecció de Dades Nova finestra.

Informació actualitzada al maig de 2024.

Subir