Ud está aquí:
 1. Inici
 2. Visita al museu
 3. Tarifes i condicions d'entrada

Tarifes i condicions d'entrada

 • Entrada general: 3 €
 • Entrada reduïda: 1,50 €. Veure condicions avall.
 • Entrada gratuïta: veure condicions avall.

Targeta Anual de Museus Estatals: 36,60 €

Vàlida per a visitar durant un any tots els Museus Estatals, inclosos el Museu Nacional del Prado i el Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia tantes vegades com desitgis.

Entrada gratuïta: dissabtes a la vesprada, diumenges, 18 de maig (Dia Internacional dels Museus), 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya), 18 d'abril (Dia del Patrimoni Mundial) i 6 de desembre (Dia de la Constitució Espanyola).

Condicions especials d'entrada

Entrada gratuïta per a tots els visitants:

 • Menors de 18 anys i majors de 65 anys
 • Estudiants entre 18 i 25 anys
 • Titulars del Carnet Jove
 • Persones beneficiàries del Bono Joven Cultural
 • Persones amb diversitat funcional i la persona acompanyant, sempre que aquesta siga imprescindible perquè la persona amb diversitat funcional puga fer la visita
 • Persones en situació legal de desocupació
 • Pensionistes
 • Els membres de famílies nombroses segons la definició de l'article 2 de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses
 • Membres de les associacions següents:
  • 1. Membres del Patronat del Museu
  • 2. Membres de l'Associació d'Amics del Museu
  • 3. APME (Asociación Profesional de Museólogos de España)
  • 4. ANABAD (Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas).
  • 5. AEM (Asociación Española de Museología)
  • 6. FEAM (Federación Española de Amigos de Museos)
  • 7. ICOM (International Council of Museums)
  • 8. Hispania Nostra
  • 9. Urbs Regia
  • 10.º MAV (Associació de Dones en les Arts Visuals)

 • Personal que presta els seus servicis a la Direcció general de Belles Arts i Béns Culturals i d'Arxius i Biblioteques, i als museus esmentats en l'article 2 de l'Ordre ECD/868/2015, de 5 de maig, així com al Museu Nacional del Prado i al Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia
 • Personal docent segons el que s’establix en l'article 104 de la Llei 2/2006, de 3 de maig, d'Educació
 • Guies oficials de turisme en l'exercici de les seues funcions
 • Periodistes en l'exercici de les seues funcions
 • Donants de béns culturals en el museu al qual hagen sigut adscrits els béns objectes de la donació, prèvia presentació de la documentació corresponent
 • Les persones que realitzin labors de voluntariat cultural en el museu en el qual desenvolupin la seva activitat, prèvia presentació de l'acreditació corresponent.

Entrada reduïda:

 • Grups de 8 o més membres i prèvia sol·licitud amb 15 dies d'antelació (si les normes sanitàries així ho permeten).
 • Voluntariat cultural
 • Visitants que hagin viatjat amb Renfe i que aportin el bitllet dins de les 48 hores posteriors al seu viatge. Per a més informació visita les pàgines web de:

Autoritzacions especials: La Direcció del Museu, amb caràcter puntual, pot autoritzar l'entrada gratuïta o amb preu reduït a les persones, associacions, empreses, institucions o grups professionals o altres col·lectius que ho sol·liciten per motius professionals, d'estudi, investigació o altres.

Subir