Ud está aquí:
 1. Inici
 2. Visita al museu
 3. Atenció a investigadors

Atenció a investigadors

El museu ofereix un servei d'atenció a investigadores i investigadors que per motius d'estudi o professionals vulguen consultar els fons museogràfics, bibliogràfics o l'arxiu documental i/o fotogràfic del museu.

Consulta de fons museogràfics

Tota la comunitat investigadora que vulgui sol·licitar informació sobre les col·leccions del museu o sobre l'edifici del palau del marqués de Dosaigües han de presentar la sol·licitud a l'atenció del director, Sr. Jaume Coll:

 • Per correu postal
 • Per correu electrònic: informacion.mceramica@cultura.gob.es (cal indicar, tal com estableixen les normes, les dades personals i el motiu de la sol·licitud)
 • Presencialment, emplenant el formulari a aquest efecte

Així mateix, les persones investigadores poden consultar els fons prèvia cita telefònica amb un dels tècnics responsables del museu.

Imprés de sol·licitud d'estudi de fons del museu (Castellà) PDF

Museum Collections and Documentation Research Request Form (English) PDF

Consulta de fons bibliogràfics

La consulta de fons bibliogràfics es regix per les normes de la biblioteca del museu

Sol·licitud de fotografies per a investigació

Normes

 • Totes les sol·licituds d'imatges dels fons museogràfics del museu o de les instal·lacions s’han d’enviar al Departament de Fotografia. Per a fer-ho, cal emplenar les dades d'identificació de la o el sol·licitant i el formulari destinat a aquest efecte.
 • Si la imatge sol·licitada no es troba entre els fons de l'arxiu fotogràfic, la part sol·licitant correrà amb els costos de la realització de la fotografia. El museu en rebrà una còpia en el termini de dos mesos des de la seua realització, que s’enviarà al Departament de Fotografia, indicant l'autoria de la fotografia, la data de realització i el número d'inventari de les peces fotografiades.
 • Queda prohibida la utilització de la imatge amb una altra finalitat que no siga la prèviament autoritzada pel museu. Qualsevol altre ús ha de ser autoritzat expressament per la Direcció del Centre.
 • La línia de crèdit per a la publicació ha de ser: Museu Nacional de Ceràmica i de les Arts Sumptuàries González i Martí, València.
 • La persona sol·licitant ha d’entregar un cert nombre d'exemplars de la publicació en què apareguen publicats els seus fons. El Departament de Fotografia indicarà el nombre exacte d'exemplars que cal entregar. La publicació o les publicacions s’enviaran directament al Departament de Fotografia del Museu, a l'atenció del responsable.
 • Si la reproducció és d’una peça amb drets d'autor, qui sol·liciti correrà amb les despeses que en comporte la publicació; el museu no serà en cap cas responsable d'aquests costos.
 • El museu es reserva el dret de concedir qualsevol autorització de publicació dels seus fons o sales.
 • Realitzar una sol·licitud ha d'estar subjecte a conéixer i acceptar aquestes normes, assumint la responsabilitat del mal ús que es puga fer de les reproduccions sol·licitades.

Procediment

 • Qui realitzi la investigació ha de sol·licitar les fotografies que vulga mitjançant el formulari destinat a aquest efecte, que enviarà per correu electrònic: informacion.mceramica@cultura.gob.es e-mailo per correu postal.
 • Cal enviar les sol·licituds a l'atenció del Departament de Fotografia.
 • Si les imatges sol·licitades es troben en l'arxiu fotogràfic, s’enviaran a la part sol·licitant una vegada acceptades les condicions del museu.
 • Si l'arxiu no disposa d'aquestes imatges, el museu n’encarregarà la realització professional de les mateixes, i les despeses corresponents correran a càrrec de la sol·licitud.
 • En qualsevol cas, les imatges es facilitaran en format digital i en suport CD.

Imprés de sol·licitud de reproducció/realització de fotografies i/o filmacions (Castellà) PDF

Museum Collectiosn and Documents Reproduction Request Form (English)​ PDF

Subir