Ud está aquí:
 1. Inici
 2. Visita al museu
 3. Atenció a mitjans de comunicació

Atenció a mitjans de comunicació

Sol·licitud d'informació i fotografies

Els mitjans de comunicació poden sol·licitar informació i fotografies del museu i de les col·leccions per correu electrònic: difusion.mceramica@cultura.gob.es e-mail. Cal indicar les dades completes de l'entitat sol·licitant (nom, adreça, telèfon, fax, adreça electrònica), finalitat de la sol·licitud (publicació, difusió…) i relació d'imatges requerides.

Sol·licitud de realització de fotografies i filmacions

Normes generals

1. Aquestes normes s'apliquen a les sol·licituds dels mitjans de comunicació i divulgació següents:

 • premsa escrita
 • revistes
 • guies d'oci
 • guies turístiques o de viatge
 • mitjans televisius
 • mitjans radiofònics
 • llocs d'Internet

No s’apliquen a les sol·licituds de persones investigadores ni a l'enregistrament de pel·lícules, que es regiran per les normes de cessió d'espais.

2. Les fotografies i els enregistraments per als quals es requerisca l’ús de trípodes i focus només es podran fer en horari de tancament al públic del museu i en horari d'obertura d'oficina:

Dilluns de 08:30 a 15:00 h

De dimarts a divendres de 08:30 a 10:00 h i de 14:00 a 15:00 h.

3. Condicions imposades per la Direcció del museu:

 • 3.1. La realització de la filmació ha de contindre la línia de crèdit següent: Museu Nacional de Ceràmica i de les Arts Sumptuàries González i Martí, València.
 • 3.2. El Museu autoritza la utilització de la filmació dels fons museogràfics del Museu únicament per al treball especificat en la sol·licitud. Qualsevol altra utilització del material ha de ser autoritzada expressament pel museu.
 • 3.3. En la sol·licitud constarà el compromís d'entregar una còpia de la filmació o de les fotografies amb destinació a l'arxiu fotogràfic del centre, així com una copia de la publicació, si escau.

Procediment

4. La sol·licitud es farà amb deu dies d'antelació com a mínim. Cal emplenar el Formulari de sol·licitud de realització de fotografies i/o filmacions i enviar-lo per correu electrònic: difusion.mceramica@cultura.gob.es e-mail

5. La sol·licitud ha de ser autoritzada per la Direcció del museu.

6. El Departament de Difusió fixarà amb l'entitat sol·licitant la data i l’hora de realització de les fotografies/filmacions.

7. S’entregarà una còpia de la sol·licitud autoritzada al lloc central de vigilància del museu per al control de l'accés dels membres de l'equip tècnic.

Imprés de sol·licitud de reproducció/realització de fotografies i/o filmacions (Castellà) PDF

Photography and Filming Request Form (English) PDF

Àrea de baixades

En l'Àrea de premsa es poden consultar i baixar les notes, els comunicats i els dossiers de premsa d'anys anteriors.

Subir