Columna derecha
Ud está aquí:
  1. Inici
  2. Visita al museu
  3. Lloguer d'espais

Lloguer d'espais

El museu oferix alguns dels espais per a acollir actes de caràcter exclusivament cultural, en funció de la disponibilitat i del programa d'activitats del museu.

Els espais

Auditori / sala de conferències

Ubicació: Tercera planta

Dimensions: Sala d'audiovisuals: 51,61 m2. Sala annexa (BJ15): 119,62 m2.

Aforament: Sala d'audiovisuals: 50 persones assegudes. Sala annexa (BJ15): 90 persones aprox.

Servicis: Il·luminació especial, megafonia portàtil, projecció d'audiovisuals, diapositives i presentacions en suport digital. Mobiliari: taula de conferències, cadires, etc. Material museogràfic: peanyes...

Possibles usos de l'espai: Actuacions, conferències, seminaris i fòrums, presentacions, reunions, projeccions, exposicions temporals, tallers...

Dies i horaris disponibles: Consulta prèvia.

Pati cobert

Ubicació: Primer pis

Dimensions: 80 m2

Aforament: 50 persones assegudes; 80 persones aprox. dempeus.

Servicis: Disponibilitat de mobiliari: taules, cadires, etc. Megafonia portàtil.

Possibles usos de l'espai: Actuacions, recepcions, còctels i servicis de càtering, rodes de premsa, tallers...

Dies i horaris disponibles: Consulta prèvia.

Pati de la Font

Ubicació: Planta baixa

Dimensions: 102 m2

Aforament: 50 persones assegudes; 90 persones aprox. dempeus.

Servicis: Disponibilitat de mobiliari: taules, cadires, etc. Megafonia portàtil.

Possibles usos de l'espai: Recepcions, còctels, vins d'honor i servicis de càtering, presentacions, rodes de premsa, tallers...

Dies i horaris disponibles: Consulta prèvia.

Saló de ball

Ubicació: Primera planta

Dimensions: 111 m2

Aforament: 90 persones assegudes.

Servicis: Disponibilitat de cadires per a públic, megafonia portàtil.

Possibles usos de l'espai: Actuacions: concerts de música, recepcions i altres actes, reportatges fotogràfics i filmacions...

Dies i horaris disponibles: Exclusivament fora de l'horari d'obertura del museu.

Sales d'exposicions temporals

Ubicació: Sala I: Planta Baixa. Sala II: Entresolat.

Dimensions: Sala de temporals I: Ia 59,73 m2; Ib 28,65 m2; Ic 59,00 m2; total sala de temporals I: 147, 38 m2; sala de Temporals II: IIa 16,19 m2; IIb 63,41 m2; IIc 42,80 m2; total sala de temporals II: 122,40 m2; total sales de temporals: 269,78 m2

Aforament: Sala de temporals I, 100 màxim dempeus; sala de temporals II, 90 màxim dempeus.

Servicis: Control de temperatura i humitat relativa, il·luminació especial, seguretat: vigilància humana i càmeres de seguretat, equip fix de projecció amb connexió d'entrada per a ordinador en la sala IIc, projecció d'audiovisuals, megafonia portàtil, música ambiental, disponibilitat de material museogràfic (peanyes, vitrines, etc.).

Possibles usos de l'espai: Reportatges fotogràfics i filmacions, tallers, exposicions temporals.

Dies i horaris disponibles: Consulta prèvia.

Procediment

Per a sol·licitar la cessió d'un espai del museu, l'empresa o l’entitat organitzadora ha d'enviar un escrit a l'atenció del Director, Sr. Jaume Coll, amb un mes d'antelació, com a mínim. Cal indicar:

  • Nom de l'empresa organitzadora
  • Espai del museu
  • Data de l'esdeveniment
  • Tipus d'esdeveniment
  • Duració
  • Nombre d'assistents
  • Necessitats i requeriments tècnics o materials per al desenvolupament de l'esdeveniment

Les sol·licituds es poden enviar, juntament amb el Formulari de condicions firmades, per correu postal a:

Museu Nacional de Ceràmica i Arts Sumptuàries González i Martí

C/ Poeta Querol, 2

46002 València

O per correu electrònic:

difusion.mceramica@cultura.gob.es e-mail

Condicions generals per a la cessió d'espais

Si estan disponibles els espais i si es tracta d'un acte cultural, i prèvia acceptació per part de la Direcció del centre, es contactarà amb l'empresa i se li facilitarà el cost de la cessió d'espais, segons les taxes establides en la legislació vigent.

Si tens algun dubte o vols visitar els espais disponibles, contacta amb el Departament de Difusió a través del telèfon 96 351 63 92.

Normativa

El Ministeri de Cultura té establides unes taxes per a cessió d'espais en museus i altres institucions que depenen de la seua gestió. El cost d'un lloguer d'espais depén de la superfície utilitzada i del nombre d'hores sol·licitades, i cal sumar eventualment taxes de filmació, necessitat de vigilància addicional, visita privada del museu…

Ordre de 18 de gener del 2000 per la qual s'establixen les tarifes dels servicis o de les activitats subjectes a la taxa per utilització d'espais en museus i altres institucions culturals del Ministeri d'Educació i Cultura. PDF

Tarifes actualitzades 2018 PDF

Subir