Columna derecha
Ud está aquí:
  1. Inici
  2. Visita al museu
  3. Accessibilitat

Accessibilitat

Accessibilitat física

Accessibilitat exterior

Les visites individuals o grups de persones en cadires de rodes han d’accedir per l'entrada del carrer del Poeta Querol, 2, que disposa d'una rampa d'accés.

Accessibilitat interior

Exposició permanent

Es pot accedir a les sales de la col·lecció permanent del museu mitjançant un ascensor habilitat a aquest efecte, que permet accedir a les plantes primera i segona. S’han salvat els desnivells que hi ha entre algunes sales de la segona planta mitjançant rampes.

Altres espais

Sales d'exposicions temporals I: Les sales es troben en la planta baixa. Disposen d'una plataforma salvaescales per a accedir a un àrea que es troba en altura.

Sales d'exposicions temporals II: Les sales es troben en l'entresolat. Disposen d'una cadira salvaescales situada al costat de l'entrada del museu pel carrer del Poeta Querol.

Sala de conferències i sales d'exposicions temporals III: Es troben en la tercera planta, a la qual s'accedeix amb ascensor. Disposen d'una plataforma salvaescales entre la sala d'exposicions i la sala de conferències.

Lavabos per a persones amb mobilitat reduïda: Es troben en la planta baixa, al costat de les sales d'exposicions temporals I.

El museu també disposa de cadires de rodes.

Plànol del Museu

Amb indicacions d'accessos i serveis per a visitants amb mobilitat reduïda.Salto de línea Castellano PDF

English PDF

Français PDF

Accesibilitat sensorial: auditiva

Atenció a la discapacitat auditiva: recursos tecnològics per a persones hipoacústiques.Salto de línea Amb l'impuls de la Fundació Orange i la col·laboració de FEAM

El museu disposa igualment de receptors dotats de bucle magnètic per a persones amb discapacitat auditiva. Servei gratuït disponible per a grups d’un màxim de 25 persones en visita guiada.

Activitats per a públic amb necessitats especials

El Museu ofereix activitats específiques dirigides a col·lectius amb necessitats especials amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat a l'exposició permanent. La resta d'activitats ofertes a públic escolar, familiar i adult pot igualment adaptar-se a grups amb necessitats especials.

Trobarà més informació en l'apartat d'activitats educatives.

Accessibilitat sensorial-visual

Informació en Braille

El museu disposa de textos de sala de tota l’exposició permanent amb el sistema d’escriptura Braille que poden fer servir les persones invidents. Els textos estan disponibles en cada sala, en castellà i en valencià, als suports per a les fulles de sala. A més a més, estan disponibles en format quadern, en ambdós idiomes, a la taquilla del museu, a petició de la persona o grup interessat.

Amb la col·laboració del Delegat Territorial de l’ONCE a la Comunitat Valenciana.

Visites guiades

El museu ofereix a més visites guiades adaptades per a grups de persones invidents o amb problemes de visió. Les visites son gratuïtes amb reserva prèvia.

Accessibilitat cognitiva i intel·lectual

Guies amb lectura fàcil

El museu diposa d’una guia de lectura fàcil en dos idiomes, castellà i valencià. Presenta una selecció de 10 peces o espais de l’exposició permanent amb textos escrits segons les pautes de lectura fàcil.

Projecte impulsat per la Subdirecció General de Museus Estatals, Ministeri de Cultura i Esport, en col·laboració amb Plena Inclusió.

Descarregar guia en lectura fàcil en castellà. Nueva ventana

Descarregar guia en lectura fàcil en valencià. Nueva ventana

Activitats educatives

El museu ofereix la visita-taller “Un ram de mil colors” dirigida especialment a persones amb discapacitat intel·lectual. Les visites-taller són gratuïtes amb reserva prèvia.

A més a més, la resta d’activitats ofertades al públic escolar i adults pot adaptar-se igualment a grups amb necessitats especials.

Accessibilitat social

Accés gratuït al museu

L'entrada al museu es gratuïta per a totes les persones els dissabtes de 16 h a 20 h i els diumenges de 10 h a 14 h, així com els següents dies: 18 de maig (Dia Internacional dels Museus), 12 d’Octubre (Festa Nacional d’Espanya), 18 d’abril (Dia Internacional dels Monuments i Llocs) i 6 de desembre (Dia de la Constitució Espanyola).

A més a més, tenen accés gratuït al museu els següents col·lectius: les persones amb diversitat funcional, així com la persona acompanyant en la visita; les persones en situació legal d’atur, les persones pensionistes i les persones membres de famílies nombroses.

Tarifes, gratuïtat i reduccions Nueva ventana

Activitats educatives

El museu ofereix la visita- taller “La ceràmica, un llenguatge universal” dirigida especialment a persones en situació d’exclusió social, concretament a persones migrants i refugiades.

No obstant això, totes les activitats educatives estan disponibles per a persones de col·lectius en risc d’exclusió, tant menors, en el context d’una visita escolar o no, com persones adultes.

Totes les activitats son gratuïtes amb reserva prèvia.

La ceràmica, un llenguatge universal: + info Nueva ventana

Activitats educatives: +info Nueva ventana

Projecte “La cultura trenca el cercle”

El museu participa des del 2022, i a través de la Subdirecció General de Museus Estatals, en el projecte “La cultura trenca el cercle”, promogut per l’Alt Comissionat contra la Pobresa Infantil del Ministeri de la Presidència. A través d’aquest projecte es fomenta l’accessibilitat al museu de xiquets i xiquetes en situació de pobresa i exclusió social.

Concretament, el museu ofereix directament a associacions i ONGs que treballen amb aquest col·lectiu el programa d’activitats educatives per a públic infantil i escolar.

Alt Comissionat contra la Pobresa Infantil Nueva ventana

Projecte “Recepta Cultura”

El museu participa en el projecte pilot “Recepta Cultura”, promogut per la Direcció General de Salut Pública i Addiccions de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, i Les Naus, centre d’innovació de l’Ajuntament de València. Aquesta iniciativa posa en contacte museus i centres de salut i pretén millorar el benestar emocional i la qualitat de vida d’aquelles persones que pateixen soledat no desitjada o tenen problemes derivats de la inactivitat física.

Projecte “Our Collections Matter”

En 2021-2022, el museu va participar en el projecte pilot de caràcter internacional “Our Collections Matter”, liderat per l’ICCROM (Centre Internacional d’Estudis de Conservació i Restauració dels Béns Culturals). Pretén posar en relació els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides amb les col·leccions dels museus i la seua conservació, per a fomentar la sostenibilitat social, mediambiental i econòmica. En aquest marc, el museu va desenvolupar el projecte “La meua col·lecció importa” per tal de crear lligams amb públics joves del seu entorn pròxim, en col·laboració amb el Centre Municipal de Juventut de Ciutat Vella.

Projecte “Our Collections Matter” Nueva ventana

Exposició “La meua col·lecció importa” Nueva ventana

Subir