Ud está aquí:
  1. Inici
  2. Institució
  3. Informació institucional i normativa
  4. Protecció de dades personals

Volver

Protecció de dades personals

Informació detallada sobre la protecció de dades personals

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, s’exposa ací la informació detallada sobre el tractament de dades personals.

Responsable del tractament

Museu Nacional de Ceràmica i Arts Sumptuàries “González Martí”. Ministeri de Cultura i Esport.

Dades de contacte del responsable del tractament

Poeta Querol, 2. 46002 València.

Contacte del delegat de protecció de dades

Delegat de Protecció de Dades. Ministeri de Cultura i Esport. Pot contactar amb el DPD a: dpd@cultura.gob.es Plaza del Rey, 1, 28004-MADRID

Finalitat del tractament

La finalitat del tractament INFORMACIÓ SOBRE COL·LECCIONS I ACTIVITATS DEL MUSEU, titularitat del Ministeri de Cultura i Esport, és la tramitació de la sol·licitud d’informació sobre col·leccions i/o activitats del Museu Nacional de Ceràmica “González Martí” presentada per vostè.

Terminis o criteris de conservació

Les seues dades es conservaran durant el temps necessari per a la tramitació i resposta de la sol·licitud. A més, serà d’aplicació allò disposat a la normativa d’arxius i documentació.

Decisions automatitzades

No es realitzarà presa de decisions automatitzada basada en la informació que vostè ens proporciona.

Legitimació o base jurídica

El tractament s’efectua d’acord amb allò establert a la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i al Reial Decret 951/2005 de 29 de juliol, pel que s’estableix el marc general per a la millora de la qualitat a l’Administració General de l’Estat.

El seu consentiment per al tractament de les seues dades és necessari per a la gestió i tramitació de la queixa o suggerència que haja presentat. Si no ens facilita aquesta informació, l’esmentada gestió no seria possible.

Destinataris

Altres Administracions, quan pertoque.

Drets

Vostè pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, portabilitat de dades, oposició i a no ser objecte de decisions individualitzades presentant el formulari per a l’exercici dels drets d’accés, juntament amb la seua documentació identificativa, presencialment a les oficines de registre, per correu postal o a la seu electrònica: www.culturaydeporte.gob.es

Autoritat de control

L’autoritat de control en matèria de protecció de dades de caràcter personal és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades Nueva ventana.

Categoria de dades personals

Les dades personals que es tractaran són aquelles que figuren al formulari que vostè ens proporciona, corresponents a les seues dades identificatives bàsiques i de contacte.

Subir