Ud está aquí:
 1. Inici
 2. Institució
 3. Àrees
 4. Educació i acció cultural

Educació i acció cultural

Grupo de personas en el museo

El Departament de Educació i Acció Cultural està encarregat de totes les actuacions dirigides al públic visitant en concret i a la societat, en general.

Desenvolupa actuacions en els àmbits de:

 • Organització d'activitats culturals i educatives
 • Exposicions temporals. El museu organitza exposicions que tracten sobre temes relacionats amb els fons del museu: ceràmica i arts decoratives principalment. Algunes d'aquestes exposicions s'organitzen en col·laboració amb altres museus o institucions i són itinerants. Una de les línies d'exposicions temporals específiques del museu és la de ceràmica contemporània, tant en mostres col·lectives com individuals. El museu aposta d'aquesta manera per la difusió i el suport de la creació ceràmica contemporània. Les exposicions temporals són fruit de la col·laboració de tots els departaments del museu.
 • Activitats educatives dirigides al públic escolar
 • Concerts, organitzats juntament amb l'Associació d'Amics o l'Associació Orquestra i Cor del palau de Dosaigües
 • Tallers
 • Visites guiades
 • Conferències
 • A més d'aquestes activitats, el museu participa en la celebració d'esdeveniments internacionals com La Nit dels Museus, el Dia Internacional dels Museus (18 de maig), el Dia Internacional de la Dona (8 de març) i el Dia de la Música (21 de juny).
 • Elaboració de material de suport per a la visita
 • Supervisió de l'aplicació de la Carta de Servicis
 • Estudis de públic: s'estudia el nombre de visitants per mes i per any, el nombre de visites en grup, característiques sociodemogràfiques, expectatives i valoració de la visita, etc.

Totes aquestes dades es poden consultar en:

 • Xifres de visitants dels museus estatals Nueva ventana: recuperar dades del nombre de visitants per mes i per any en tots els museus estatals
 • Laboratori permanent de públic de museus Nueva ventana: es tracta d'una eina creada en el si de la Subdirecció General de Museus Estatals que té com a objectiu fer un estudi i una investigació contínua del públic visitant dels museus estatals. Com a resultat de les campanyes dutes a terme entre els anys 2008 i 2009, s'ha publicat l'informe “Conociendo a nuestros visitantes. Estudio de público en los museos del Ministerio de Cultura (2010)”. Aquest primer estudi ha permés conéixer el perfil sociodemogràfic dels nostre públic, la previsió de la visita (freqüència, expectatives i motius) i la seua relació amb l'estil d'oci, la manera de fer la visita i l'impacte de la visita.
Subir