Ud está aquí:
  1. Inici
  2. La col·lecció
  3. Ampliació de les col·leccions
  4. Adquisicions recents

Adquisicions recents

Aquest apartat recull les noves adquisicions que efectua el museu per a informar a la ciutadania del tipus d'objectes que ingressen en els fons del museu i per quina via es du a terme: compra directa, donació, dació en pagament d'impostos, etc. Les peces adquirides estan organitzades en funció de l'any d'adquisició, i es crea així una espècie de repositori digital de les adquisicions del centre.

Subir