Ud está aquí:
 1. Inici
 2. Col·labora
 3. Patrocini i Mecenatge

Patrocini i Mecenatge

Els museus estatals gestionats pel Ministeri de Cultura admeten la participació de particulars, institucions i empreses en les diferents funcions i línies de treball, i oferixen, si escau, els beneficis contemplats en la legislació vigent. Hi ha diferents maneres de col·laborar amb el museu, i les línies prioritàries de patrocini i mecenatge Nueva ventana són les següents:

 • Adquisició i donació de béns culturals
 • Restauració i conservació preventiva
 • Investigació i Documentació
 • Difusió
 • Exposicions temporals
 • Publicacions
 • Activitats per al públic
 • Arquitectura i equipaments

Mecenatge

El mecenatge consistix en la donació per part de particulars o d'empreses privades de béns culturals d'interés per als fons del museu, o de donatius en espècie per al compliment dels objectius i de les missions propis.

Patrocini empresarial

Les empreses privades poden col·laborar també amb el museu i participar-ne en el desenvolupament mitjançant una aportació econòmica dirigida a projectes concrets dins de les línies de treball especificades anteriorment.

La col·laboració entre el museu i l'entitat privada s’ha de formalitzar mitjançant un conveni amb el Ministeri de Cultura, segons el que s’establix en la Llei 49/2002, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

Com a contrapartida, les empreses obtenen els beneficis següents:

 • Deducció fiscal en relació a les quantitats satisfetes o les despeses fetes.
 • Visibilitat del seu compromís, ja que el museu es compromet a difondre la participació del col·laborador en aquestes activitats; d'aquesta manera, unix la seua imatge a la del sector cultural i públic a què el museu representa.
 • Unes altres que així s'establisquen en el conveni, com ara la disponibilitat dels espais del museu per a actes concrets.
Subir