Ud está aquí:
  1. Inici
  2. Activitats
  3. Activitats educatives

Activitats educatives

El museu organitza activitats educatives dissenyades per als diferents tipus de públic:

  • Públic escolar
  • Públic familiar
  • Públic amb necessitats especials
  • Públic adult

Hi trobaràs informació sobre les activitats en curs per a poder fer-ne la reserva segons el procediment que s'indica.

Hi trobaràs també materials didàctics que es poden baixar per a fer la visita de manera autònoma o treballar en l'aula, en el cas de les activitats per a públic escolar.

Subir