Ud está aquí:
  1. Museo Cerralbo
  2. Colección
  3. Préstec de peces

Préstec de peces

Préstec de peces

Segons estableix al Reglament de Museus de Titularitat Estatal i del Sistema Espanyol de Museus (RD. 620/8 sol·licitud 7, de 10 dabril), a larticle 6è, la sortida de bens culturals assignats als museus de Titularitat Estatal per participar en exposicions temporals, ha de ser prèviament autoritzada mitjançant una Ordre Ministerial. A més, el préstec de les obres de la col·lecció del Museu Cerralbo ha de ser autoritzada prèviament pel Patronat de la Fundació.

En cas duna sol·licitud de préstec de col·leccions estatals adscrites al Museu Cerralbo, la petició de peça es durà a terme mitjançant un escrit (Vegin el formulari de sol·licitud) adreçat a la Direcció del museu, tot indicant el títol de lexposició, dates, comissari, peces sol·licitades i futures seus, juntament amb el Facility Report o linforme de condicions tècniques de les futures sales dexposició. Després de linforme favorable dels tècnics, que valoraran, entre altres temes, lestat de conservació de les peces sol·licitades, i del Patronat de la Fundació del Museu Cerralbo, siniciaran els tràmits administratius amb el propi Ministeri de Cultura, que ostenta la titularitat de les col·leccions. Culmina així el procediment amb la sortida de la peça del museu, la seva participació a lexposició temporal peticionària, i la seva tornada després de la finalització.

Poden trobar més informació relacionada a la pàgina del Ministeri de Cultura.

Subir