Ud está aquí:
  1. Museo Cerralbo
  2. Colección
  3. Investigación
  4. Atenció a investigadors

Atenció a investigadors

El Museu Cerralbo permet laccés a les col·leccions museogràfiques, documentals i bibliogràfiques per als investigadors que ho sol·licitin. La sol·licitud de consulta de fons es realitzarà per escrit justificat, ja sigui per correu postal dirigit a la direcció del museu, o al correu electrònic museo.cerralbo@mcu.es, tot fent constar a lassumpte "Consulta de fons". Després dhaver estat autoritzada la consulta, el museu exigirà al sol·licitant la firma i el compromís amb les condicions que es detallen a continuació

El Museu Cerralbo es reserva el dret a concedir qualsevol autorització de consulta dels seus fons. Per tant, no està permesa cap consulta que no hagi estat autoritzada prèviament.

La fragilitat dels fons exigeix el tracte amb cura, lús de guants durant la manipulació i la utilització exclusiva de llapis durant la consulta.

Segons les normes del Museu Cerralbo, tots els permisos de publicació obliguen a citar-ne lorigen: "Museo Cerralbo, Madrid".

El sol·licitant es compromet a dipositar al museu almenys un exemplar de la seva publicació, si escau, la qual passarà a formar part dels fons de la biblioteca i a conèixer i acceptar aquestes normes, i serà responsable de qualsevol mal ús que es pugui fer de la documentació o peces consultades.Salto de línea

Subir