Premios á Cultura

Premio "Miguel de Cervantes"

Máximo recoñecemento ao labor creador de escritores españois e hispanoamericanos cuxa obra contribuíse a enriquecer de xeito notable o patrimonio literario en lingua española..

Premio "Velázquez" das Artes Plásticas

Galardón de carácter internacional que premia a totalidade da obra dun creador no ámbito das artes plásticas en calesquera das súas manifestacións. Recompensa a achega sobresaínte do autor á cultura hispánica..

Premios Nacionais

Diversas categorías de premios que se conceden anualmente agrupados por áreas temáticas: Promoción da Arte, Libro, a Lectura e as Letras, Artes Escénicas e Música.

Outros Premios

Outros premios concedidos nas áreas de Belas Artes, Bibliotecas, Libro, Lectura e Letras, Artes Escénicas e Música..

Subir