Axudas e subvencións. Cine e Audiovisuais

Información das últimas convocatorias de axudas e subvencións e das correspondentes ao ano anterior, que inclúe, entre outros contidos, o prazo de presentación, os requisitos, os modelos de solicitude e resolución.

Subir