Ud está aquí:
  1. Inicio
  2. Servizos ao cidadán
  3. Cartas de Servizos

Cartas de Servizos

O Ministerio ten o compromiso de proporcionar uns servizos de calidade aos cidadáns. Para iso desenvolve plans e accións de calidade a través das súas diferentes unidades e no marco da normativa de calidade da Administración Xeral do Estado.

Un elemento esencial para desenvolver esta política son as Cartas de servizos. As cartas de servizos, como instrumentos de mellora continua dos servizos, son documentos por medio dos cales as organizacións públicas informan sobre os compromisos de calidade dos servizos que xestionan e prestan, en resposta ás necesidades e expectativas de cidadáns e usuarios, e á demanda de transparencia na actividade pública.

Biblioteca

Biblioteca Nacional de España

Centro de Información a la Ciudadanía

Industrias Culturales y Mecenazgo

Cartas de Servicios de la Subdirección General de Promoción de Industrias Culturales y Mecenazgo

Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA)

Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM)

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Museo Nacional del Prado

Subdirección General de Archivos Estatales

Subdirección General de Museos Estatales

Subdirección General del Protectorado de Fundaciones

Información actualizada en enero de 2024.

Subir