Definición da propiedade Intelectual

A propiedade intelectual é o conxunto de dereitos que corresponden aos autores e a outros titulares (artistas, produtores, organismos de radiodifusión...) respecto das obras e prestacións froito da súa creación.

Ao Ministerio correspóndelle propoñer as medidas, normativas ou non, para lograr a axeitada protección da propiedade intelectual.

Subir