Volver

Presentación da área de Propiedade Intelectual

Nestas páxinas ofrécese información sobre a Subdirección Xeral da Propiedade Intelectual e a Comisión Mediadora e Arbitral da Propiedade Intelectual, responsables de desempeñar as competencias en materia de propiedade intelectual no Ministerio.

Así mesmo, pódese acceder a contidos sobre:

  • Propiedade Intelectual: definición, suxeitos, dereitos e mecanismos de protección.
  • Xestión colectiva: que é, listaxe de entidades de xestión colectiva, enderezos e tarifas.
  • Loita contra a piratería. Accións promovidas polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte para a protección dos dereitos de propiedade intelectual.
  • Rexistro da Propiedade Intelectual: definición, tipos de obras, como rexistrar unha obra e enderezos do Rexistro.
  • Centro de Documentación da Propiedade Intelectual Sitio web especializado en propiedade intelectual con máis de mil títulos entre os seus fondos.

Tamén se ofrece información relativa a estatísticas, lexislación estatal, comunitaria e internacional, publicacións, procedementos administrativos e ligazóns relativas a esta materia.

Subir