Informes de actividades e normas de reparto das entidades de xestión de dereitos de propiedade intelectual

O Ministerio, en coordinación coas entidades de xestión, e co fin de garantir a máxima transparencia na xestión colectiva dos dereitos de propiedade intelectual, pon a disposición dos cidadáns a seguinte información:

  • Memoria anual de actividades.
  • Contas anuais.
  • Auditorías internas encargadas polas propias entidades.
  • Criterios detallados de distribución, entre os seus membros, das cantidades recadadas por cada entidade de xestión.

Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)

Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA)

Subir