Xestión da Promoción da Arte no Ministerio de Cultura

A Dirección Xeral de Belas Artes e Bens Culturais e de Arquivos e Bibliotecas, a través da Subdirección Xeral de Promoción das Belas Artes, é responsable no Ministerio de todo o referente á promoción da creación artística, das exposicións e doutras actividades relacionadas coas Artes Plásticas.

Para o desenvolvemento das súas funcións, a Subdirección Xeral organízase en catro áreas:

Exposicións

O obxectivo é dotar ao Ministerio dunha programación continua de exposicións.

Actividades didácticas e divulgativas

O seu obxectivo é difundir as artes plásticas mediante a creación de talleres, edición de publicacións e cursos de formación sobre Xestión de Exposicións Temporais.

Programa de Promoción

Esta área articúlase mediante dúas liñas de actuación:

  • Axudas á Promoción da Arte Española e apoio ás novas tendencias.
  • Fomento das principais feiras, festivais e encontros de carácter nacional.

Outras actividades

Convocatoria e concesión de:

  • Premios Nacionais das Artes Plásticas e Fotografía.
  • Premio Velázquez das Artes Plásticas
Subir