Ud está aquí:
 1. Inicio
 2. Cultura
 3. Patrimonio Cultural
 4. Información xeral
 5. Liñas de actuación

Volver

Liñas de actuación Patrimonio Cultural

A Subdirección Xeral de Protección do Patrimonio Histórico e o Instituto do Patrimonio Cultural de España desenvolven a súa actividade mediante unha serie de liñas de actuación entre as que destacan:

 • Protección do Patrimonio Cultural: Mediante o establecemento e mantemento de mecanismos legais para a vixilancia contra o espolio e exportación ilícita en España, para iso estanse a mellorar as ferramentas de catalogación, inventario, rexistro e documentación de bens.
 • Enriquecemento das coleccións estatais: Canalización de diversas formas de adquisición dos bens culturais de museos, bibliotecas e arquivos de titularidade estatal.
 • Investimento en Patrimonio Cultural: Anualmente fináncianse traballos de conservación e adquisición de bens do Patrimonio Cultural Español e foméntase a creatividade artística, a través do 1% cultural.
 • Coordinación e comunicación entre as Comunidades Autónomas: As Comunidades Autónomas asumiron as competencias en materia de protección de patrimonio cultural e redactaron a súa propia lexislación. O Ministerio debe colaborar e facer o papel de coordinador e entre todas elas, especialmente a través do Consello de Patrimonio Histórico.
 • Cooperación internacional: Mediante as relacións establecidas con todos os organismos implicados na xestión do patrimonio a nivel europeo e mundial; o impulso aos programas de actuación internacionais en materia de Patrimonio e o compromiso do cumprimento das obrigas que establece a Convención Internacional sobre Patrimonio Cultural ratificada por España.
 • Conservación e restauración: O Instituto do Patrimonio Histórico Español, en cumprimento dos seus fins, centra anualmente parte dos seus esforzos na restauración de obras artísticas e obxectos arqueolóxicos propiedade do Estado, das Administracións Públicas e da Igrexa, a través de varios plans: Plan Nacional de Catedrais, Plan Nacional de Patrimonio Industrial, Plan Nacional de Castelos e Plan Nacional de Patrimonio da Humanidade.
Subir