Volver

Exclusións da Garantía do Estado

Garantía do Estado non cubre a destrución, perda, subtracción ou dano das obras debidos a:

  • Vicio propio ou calidade intrínseca do ben obxecto de garantía.
  • O simple transcurso do tempo.
  • A acción ou omisión deliberada do cedente da obra, os seus empregados ou axentes.
  • Incautación, retención, embargo da obra ou medida similar instada por un terceiro e acordada polo órgano competente.
  • Explosión nuclear.

Todo aquilo que non apareza recollido nas exclusións anteriores queda implicitamente incluído ou cuberto por Garantía do Estado (os danos por actos terroristas si se inclúen).

Subir