Volver

Aplicación da Garantía do Estado

A Garantía do Estado aplícase a:

 • Bens de interese:
  • Artístico
  • Histórico
  • Paleontolóxico
  • Arqueolóxico
  • Etnográfico
  • Científico ou técnico
 • Bens de titularidade pública ou privada
 • Bens nacionais ou estranxeiros
 • Bens cedidos en préstamo ou en depósito que se cedan temporalmente para a súa exhibición pública en institucións organizadoras tales como:
  • Museos, bibliotecas ou arquivos de titularidade estatal competencia do Ministerio e os seus organismos públicos adscritos (Museo Nacional do Prado, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía...).
  • Salas de exposición de Patrimonio Nacional.
  • Sedes da Fundación Thyssen-Bornemisza.
  • Exposicións en institucións dependentes da Administración Xeral do Estado organizadas por:
   • Sociedade Estatal para a Acción Cultural Exterior.
   • Sociedade Estatal de Conmemoracións Culturais.
Subir