Volver

Procedemento para a exportación de bens culturais

A solicitude de exportación debe ser presentada por:

  • O propietario do ben.
  • A persoa con capacidade de dispoñer ou debidamente autorizada para tal efecto.

Debe presentarse ante:

  • As Comunidades Autónomas que conten con comisións cualificadoras propias, para os bens que se encontren no seu territorio
  • Noutro caso directamente ante a Xunta de Cualificación, Valoración e Exportación de Bens do Patrimonio Histórico Español do Ministerio.

As solicitudes de exportación pasan a coñecemento da Xunta de Cualificación, Valoración e Exportación de Bens do Patrimonio Histórico Español que emite ditame ao respecto.

Visto o ditame da Xunta de Cualificación, Valoración e Exportación, o Director Xeral de Belas Artes e Bens Culturais e de Arquivos e Bibliotecas resolve a solicitude de exportación.

En caso de ser autorizada, o permiso é entregado ao interesado e este debe:

  • Presentalo na aduana correspondente (para os movementos fóra dos límites da Unión Europea).
  • Incluílo na folla de ruta do transporte (para os movementos dentro da Unión Europea).

Más información

Para obtener más información acerca del procedimiento de exportación de bienes culturales pueden ponerse en contacto con la Subdirección a través de estos dos canales:

Subir