Volver

Introdución á exportación de bens culturais

A exportación é a saída do territorio español de calquera dos bens que integran o Patrimonio Cultural Español, incluídos aqueles que teñan por destino os países da Unión Europea.

A solicitude de autorización para a exportación debe ser expresa e previa á realización da mesma e nun dos dous modelos oficiais.

Incumprir as condicións do retorno a España dos bens cuxa exportación temporal foi permitida terá a consideración de exportación ilícita.

Segundo a lexislación vixente, a exportación dun ben moble do Patrimonio Cultural Español que se realice sen a autorización constituirá:

  • Delito de contrabando (se o valor do mesmo é superior a 18.000 euros).
  • Infracción (se o valor do mesmo é inferior a 18.000 euros).
Subir