Volver

Exportación de bens culturais dentro da Unión Europea

Necesitarán permiso de exportación definitivo, temporal con posibilidade de venda ou temporal para a súa saída do territorio español:

  • Os bens culturais que teñan máis de cen anos de antigüidade.
  • Os incluídos no Inventario Xeral de Bens Mobles Patrimonio Histórico.

Só poderán solicitar permiso de exportación temporal, nunca definitivo nin temporal con posibilidade de venda:

  • Os bens de interese cultural ou aqueles que iniciasen expediente para a súa declaración como Ben de Interese Cultural.
  • Os bens que fosen declarados inexportables como medida cautelar.
  • Os bens de titularidade pública.

Non necesitarán permiso de exportación (aínda que o solicitante da exposición deberá presentar na aduana unha declaración xurada ou algún outro evento que acredite a antigüidade das obras):

  • Os bens que teñan menos de 100 anos de antigüidade.
Subir